07/20/2006

Manifesto

asbl "Manifesto" vzw

Manifesto est une association de Bruxellois qui souhaitent favoriser l'échange d'idées sur la place de Bruxelles dans le cadre fédéral belge et européen.
Ses membres entendent promouvoir le modèle d'une région multiculturelle, dont les institutions répondent en priorité aux besoins des citoyens.

Casey

Manifesto is een vereniging van Brusselaars die de gedachtenwisseling wil aanmoedigen over de plaats van Brussel in het Belgische federale en het Europese kader.
Haar leden willen het model bevorderen van een multiculturele regio, waar de instellingen in de eerste plaats beantwoorden aan de behoeften van de burgers.

14:48 Posted by St Wojcik in Brussels | Permalink | Comments (1) | Tags: brussels |  Facebook |